Stichting tot behoud van Elburger botters
Haven

Haven

 

De eerste 'haven' van Elburg was ooit een soort ankerplaats voor schepen: een rede. Het was niet meer dan een verbrede uitmonding van de Puttenerbeek in de voormalige Zuiderzee ten noorden van de stad.
Opmerkelijk is dat Elburg in de dertiende eeuw al lid was van de roemruchte Hanze, een internationaal handelsverbond van steden. Tijdens de “hanzeperiode”, een tijd die voor de economie van Elburg van groot belang is geweest, had de stad geen volwaardige haven.
Desondanks ging het Elburg in die tijd voor de wind. Deze bloeitijd werd afgesloten met de 'verplaatsing' van de stad (circa 1400). Elburg kreeg toen de befaamde rechthoekige plattegrond, muren, poorten en een gracht. Niet lang daarna, in 1443, groeven de Elburgers een echte haven. De oude scheepsrede was door de 'verplaatsing' wat ver van de nieuwe, ommuurde stad komen te liggen.
Uit de archieven blijkt, dat deze haven een heus havenkanaal kreeg in westelijke richting.Waar de nieuwe haven werd gegraven, is niet exact bekend. Vreemd genoeg komt de haven van 1443 niet voor op de beroemde plattegrond van Elburg uit circa1564.
In de jaren 1580-1585 werden er weer werkzaamheden uitgevoerd aan de haven van Elburg. Op de plattegrond uit circa 1649 staat voor het eerst een havenkom met een kanaal afgebeeld.
Halverwege de zeventiende eeuw heeft Elburg dus een echte haven en wel op de nu
bekende plaats voor de Vischpoort. De bereikbaarheid van de haven voor schippers was in die tijd een probleem. Tijdens de zeventiende en achttiende eeuw werd er veel geklaagd. Daarom legde men in 1784 'een paalwerk aan de buitenhaven te Elburg' aan. Er was toen sprake van een houten havenhoofd dat verzwaard was met stenen.
Op 12 september 1853 besloot de Raad van de Stad Elburg een poort en delen van de Stadsmuren af te breken. Het puin van de af te breken verdedigingswerken moest dienen voor de zinkstukken van de nieuwe havenhoofden, die circa 300 meter verder in zee werden aangelegd. Elburg wilde de problemen nu definitief oplossen. En dat lukte, althans voor een tijd. In1857 noemde men de haven 'de beste van het Zuidoostelijke strand van de binnenzee'. Overigens hebben Rijk, provincie en gemeente ook in 1860, 1900 en 1925 verbeteringen laten uitvoeren.
In de twintigste eeuw heeft de haven zijn huidige omvang en uiterlijk gekregen. Na de inpoldering van Flevoland werd het Havenkanaal circa 300 meter ingekort. Het oude havenhoofd kwam door de inpoldering in de akkers van Flevoland te liggen. Het havenhoofd is inmiddels gereconstrueerd (Kop van ’t Ende).

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Contact

Stel een vraag of plaats een opmerking, u krijgt
zo snel mogelijk antwoord van ons!

Locaties:

Klik op de locaties voor meer informatie