Stichting tot behoud van Elburger botters
Botters in Elburg

Leer en werkproject

 

Op 28 februari 2011 is het Leer- Werkproject van de Stichting tot Behoud van Elburger Botters van start gegaan. Een belangrijk project omdat de stichting hiermee een bijdrage levert in de overdracht van kennis en kunde van de bouw en restauratie van met name houten vissersschepen. Door deze overdracht blijft deze kennis niet alleen bewaard voor het nageslacht; de leerlingen worden geschoold in ambachtelijke scheepsbouwtechnieken. Daarmee worden hun kansen en mogelijkheden vergroot om door te stromen naar een reguliere baan als scheeps- of restauratietimmerman. Een win-win-scenario!
De Stichting tot Behoud van Elburger Botters is een vrijwilligersorganisatie die in 1975 is opgericht met als doel historische vissersschepen die hun thuishaven in Elburg vonden te behouden. Kennisvergaring en -overdracht van het visserijverleden en de bouw- en restauratietechnieken van houten vissersschepen zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. De oude monumentale vissersschepen maken immers deel uit van ons cultureel erfgoed dat niet verloren mag gaan.
Een belangrijke stap tot kennisoverdracht is al gezet toen in 2010 de Botter- Museumwerf werd geopend door Prinses Margriet . Dit is een educatief/informatief centrum voor alles wat te maken heeft met houten scheepsbouw. Bezoekers krijgen, naast een algemene indruk van de historische visserij, inzicht in specifieke restauratiewerkzaamheden en restauratietechnieken.


Leren en werken
Het bestuur van de stichting wil graag meer. Kennis en kunde van deze ambachtelijke werkzaamheden moeten duurzaam en structureel behouden blijven. Daarom heeft de stichting het Leer- Werkproject opgezet, zodat jonge ambachtslieden de kneepjes van het scheepstimmermanvak kunnen leren.
De Stichting tot Behoud van Elburger Botters wil een zo breed mogelijk Leer- Werkproject opzetten waaraan verschillende doelgroepen kunnen deelnemen.
Mensen die via de sociale dienst aangemeld worden zonder specifieke kennis en specifieke werkervaring in houtbewerking om hen weer arbeidsritme op te laten doen.
Mensen die om wat voor reden dan ook niet meer aan het arbeidsproces deelnemen en graag willen leren hoe zij in het restauratievak een rol van betekenis kunnen spelen.
Leerlingen van het regulier Mbo-onderwijs met een basisopleiding van minimaal niveau 2, die zich willen specialiseren in de botter- of botenbouw.
Ervaren timmerlieden in dienst van bouwbedrijven die de restauratieopleiding niveau 3 volgen en kennis willen opdoen op het gebied van specifieke houtbewerkingstechnieken in de botter- of botenbouw. Deze extra kennis zal zeer zeker ten goede komen aan het restauratievakmanschap dat nodig is bij het werken aan monumentale panden en dergelijke.


Meerwaarde
Naast het Leer- Werkproject wil de Stichting tot Behoud van Elburger Botters in de nabije toekomst met de opgedane ervaring ook cursussen aanbieden aan bottereigenaren en andere belangstellenden. Op termijn is het de bedoeling om een ‘kennisbank’ op te zetten ten behoeve van scheepsrestauratie en andere vormen van speciale houtbewerking. Bovendien sluit het project uitstekend aan op de doelstelling van de Botter- Museumwerf.
Al deze initiatieven zullen een grote bijdrage leveren aan het cultuurhistorisch imago van Elburg.


Leren kost tijd en geld
De provincie Gelderland onderschrijft het maatschappelijk en cultuurhistorisch belang van dit Werk- Leerproject. De Stichting tot Behoud van Elburger Botters heeft becijferd dat botterrestauratie via het Leer- Werkproject extra kosten met zich meebrengt. De provincie Gelderland subsidieert echter uitsluitend de kosten van de restauratie en niet de extra kosten van het project.
Gezien het grote belang van het Leer- Werkproject en het feit dat de stichting zich ten doel heeft gesteld dit project een duurzaam en structureel karakter te geven – hetgeen ook een voorwaarde van de subsidiëring door de provincie is – is het van essentieel belang het jaarlijks tekort gefinancierd te krijgen. Alleen dan heeft dit bijzondere en voor Nederland unieke project kans van slagen.


Contact
Bent u geïnteresseerd en wilt u ons project steunen neem dan contact met ons op:
Contactpersoon:

Wim Hoeve
tel. 06-51888570

e-mail: info@botterselburg.nl

 

 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Contact

Stel een vraag of plaats een opmerking, u krijgt
zo snel mogelijk antwoord van ons!

Locaties:

Klik op de locaties voor meer informatie