Culturele Anbi

Culturele Anbi

 

Giften, schenkingen en donaties aan de Botterstichting Elburg.

 

De Botterstichting Elburg is erkend als een “Culturele ANBI”(Algemeen Nut Beogende Instelling). onder nummer 0054.36.485

Dit houdt in dat, indien u als particulier een gift, schenking of donatie aan de Botterstichting doet, u voor de belasting een aftrekpost mag opvoeren van 125% van het bedrag dat u schenkt.

U moet met uw gift(en) dan wel boven een bepaalde drempel uitkomen.

Deze regeling geldt ook voor ondernemers, met dien verstande dat u als ondernemer het bedrag op de bedrijfswinst in mindering mogen brengen.

Voor ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen geldt een percentage van 150% met een maximum van €2.500,--.

 

   Jaarcijfers 2017
  Jaarcijfers 2018
  statuten
  Jaarcijfers 2019